บริษัท สยาม เค.พี.ที. จำกัด

นับแต่ปี พ.ศ.2535 “บริษัท สหเธียร จำกัด” ได้ก่อตั้งและดำเนินการในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก และผลิตวัสดุอุปกรณ์เพื่องานก่อสร้าง จนเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการก่อสร้างตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา

ต่อมา คณะผู้บริหารซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจด้านวิศวกรรมในแขนงอื่นๆ จึงได้ก่อตั้ง “บริษัท สยาม เค.พี.ที. จำกัด” ขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2545 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะดำเนินกิจการเกี่ยวกับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ งานวิศวกรรมระบบ งานปรับปรุงอาคารเชิงอนุรักษ์ งานพัฒนอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯได้ตระหนักถึงความต้องการดังกล่าว จึงมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะรักษาคุณภาพและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของบุคลากร รวมทั้งการนำเอาเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในการบริหาร และจัดการงาน เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของเจ้าของโครงการและผู้บริโภคได้อย่างสูงสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม
OUR SERVICE

งานออกแบบโครงการ สถาปัตยกรรม

รับออกแบบงานสถาปัตยกรรม โครงสร้าง ภายใน ออกแบบภูมิทัศน์

งานรับเหมาก่อสร้าง

งานอาคาร โรงงาน อพาร์ตเม้นท์ บ้านพักอาศัย งานตกแต่งภายใน และ งานต่อเติม

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

งานไฟฟ้า ระบบล่อฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบ LAN ระบบเสียง ระบบเตือน ฯลฯ

งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

ระบบน้ำประปา ระบบระบายน้ำเสีย ระบบบำบัดและระบายน้ำโสโครก ฯลฯ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมพิธีทำบุญเปิดโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

เวลา 09.00 น. ของวันที่ 16 พฤศจิกายน ผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน บริษัท สยาม เค.พี.ที.จำกัด เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และร่วมพิธีทำบุญเปิดโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

อ่านต่อ
ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สยาม เค.พี.ที.จำกัด เดินทางไปเป็นเจ้าภาพร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดม่วง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น

อ่านต่อ
สัมภาษณ์พิเศษกับน้องๆ นักศึกษาฝึกงาน 26/10/61

คลิปสัมภาษณ์พิเศษน้องๆ นักศึกษาฝึกงาน หลังผ่านการฝึกงาน 3 เดือนกับบริษัท สยาม เค.พี.ที.จำกัด พวกเขาได้ประสบการณ์อะไรบ้างและมีความรู้สึกอย่างไร ไปรับชมกันเลยค้า...

อ่านต่อ
10 อันดับ นวัตกรรมงานก่อสร้างที่น่าสนใจ

การออกแบบก่อสร้างนั้นจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามช่วยในการออกแบบก่อสร้างมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้างใหม่ที่ต้องมีการวิจัยขึ้นมาใหม่เรื่อยๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ และแก้ปัญหาของงานก่อสร้างได้จริง

อ่านต่อ
คลิปสัมภาษณ์พิเศษน้องๆ นักศึกษาฝึกงาน หลังผ่านการฝึกงาน 3 เดือนกับบริษัท สยาม เค.พี.ที.จำกัด พวกเขาได้ประสบการณ์อะไรบ้างและมีความรู้สึกอย่างไร ไปรับชมกันเลยค้า...

Engine by shopup.com