"ฝึกซ้อมอพยพหนีเพลิงไหม้"

ฝึกซ้อมอพยพหนีเพลิงไหม้


          เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 พนักงานและคนงาน ของบริษัท สยาม เค.พี.ที. จำกัด ร่วมกันฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และเรียนรู้วิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง โดย การซ้อมหนีไฟหรือซ้อมอพยพเวลาเกิดเพลิงไหม้ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่พนักงานหรือลูกจ้าง โดยต้องทราบไว้ทุกคน เพราะไม่มีใครคาดคิดได้ว่า การเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้จะเกิดในวันไหน แต่การรู้ไว้จะช่วยชีวิตลูกจ้างเหล่านั้น เมื่อเหตุการณ์นั้นมาถึง...

 

                                                                                         

26 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 378 ครั้ง

Engine by shopup.com