คอนกรีตพรุน หรือคอนกรีตแบบดูดซับน้ำได้ (Permeable Concrete)

 

คอนกรีตพรุน หรือคอนกรีตแบบดูดซับน้ำได้ (Permeable Concrete)

 

 

หลายเมืองทั่วโลก มักประสบปัญหาน้ำท่วมขัง หรือระบายไม่ทันเมื่อเกิดฝนตกหนัก ปัจจุบันการออกแบบระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังเริ่มเข้ามามีบทบาทในการจัดการปัญหาต่างๆ ที่จะตามมา ซึ่ง Permeable Concrete หรือคอนกรีตพรุน คือ คอนกรีตมวลเบาชนิดหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษที่สามารถดูดซับน้ำได้ เพราะภายในเนื้อคอนกรีตมีปริมาณช่องว่างอากาศในคอนกรีตมาก มีรูพรุนและเป็นโพรง ช่องว่างเหล่านั้นเรียงตัวต่อเนื่องกันในปริมาณมากที่ยอมให้อากาศหรือน้้าไหลผ่านได้ ทำให้ระบายน้ำได้ดี ไม่กักน้ำ ซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมฉับพลันได้เป็นอย่างดี และจากที่มีโพรงในเนื้อคอนกรีตมากทำให้คอนกรีตพรุนมีน้ำหนักที่เบาและกำลังต่ำกว่าคอนกรีตทั่วๆ ไป ด้วยข้อดีเหล่านี้จึงทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัยยิ่งขึ้น การทำงานของมันคือ น้ำจะไหลผ่านซอกรูพรุนของคอนกรีต ซึ่งคอนกรีตประกอบไปด้วยพื้นผิวที่ถูกทำเป็นชั้นๆ ชั้นบนเป็นกรวดหยาบ ไล่ขนาดลงไปจนถึงเศษหินละเอียด ช่วยให้น้ำซึมผ่านลงข้างใต้ได้อย่างรวดเร็ว และยังมีชั้นยางมะตอยคอยทำหน้าที่เป็นอ่างเก็บน้ำในช่วงน้ำท่วมหรือฝนตกหนักได้

คอนกรีตพรุนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมได้อย่างหลากหลาย เช่น คอนกรีตทางเดินเท้า คอนกรีตลานจอดรถหรือถนนที่การจารจรไม่หนาแน่นมาก พื้นสนามเทนนิส พื้นเรือนเพาะชำ ใช้ในงานตกแต่งภูมิทัศน์ คอนกรีตปูพื้นที่ไม่ต้องการให้น้้าขังหรือปลูกหญ้าได้ เป็นต้น นอกจากนั้นความพรุนในเนื้อคอนกรีตยังช่วยเพิ่มการดูดซับเสียง ค่าการนำความร้อนต่ำ และระบายความร้อนได้ดี ดังนั้นจึงถือได้ว่าคอนกรีตพรุนนี้รวมหลายคุณสมบัติที่ช่วยให้เมืองและสถาปัตยกรรมมีความยั่งยืน ลดผลกระทบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพิ่มความรู้สึกของการอนุรักษ์แก่ผู้ใช้อีกด้วย

10 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 1383 ครั้ง

Engine by shopup.com