กิจกรรมตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะ

ตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะ

ณ หน่วยงานก่อสร้างอาคารพักนายทหารชั้นประทวน

บริษัท สยาม เค.พี.ที.จำกัด ร่วมปฎิบัติการสร้างองค์กรเข็มแข็ง ปราศจากยาเสพติด

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท สยาม เค.พี.ที.จำกัด ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะ ณ หน่วยงานอาคารพักนายทหารชั้นประทวน

โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโทษและภัยของยาเสพติดซึ่งส่งผลกระทบต่อตนเอง บุคคลรอบข้างและชุมชน รวมถึงองค์กรที่ทำงาน ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการตามโครงการโรงงานสีขาวของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจพิสูจน์สารเสพติด และได้ขอความร่วมมือกับกรมอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า ซึ่งเป็นที่ตั้งหน่วยงานก่อสร้าง โดยทางกรมอู่ฯ ได้ส่งนายทหารเข้าร่วมสังเกตุการณ์ เพื่อความปลอดภัยและสงบเรียบร้อย 

 

02 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 422 ครั้ง

Engine by shopup.com