บริษัท สยาม เค.พี.ที. จำกัด

นับแต่ปี พ.ศ.2535 “บริษัท สหเธียร จำกัด” ได้ก่อตั้งและดำเนินการในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก และผลิตวัสดุอุปกรณ์เพื่องานก่อสร้าง จนเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการก่อสร้างตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา

ต่อมา คณะผู้บริหารซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจด้านวิศวกรรมในแขนงอื่นๆ จึงได้ก่อตั้ง “บริษัท สยาม เค.พี.ที. จำกัด” ขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2545 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะดำเนินกิจการเกี่ยวกับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ งานวิศวกรรมระบบ งานปรับปรุงอาคารเชิงอนุรักษ์ งานพัฒนอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯได้ตระหนักถึงความต้องการดังกล่าว จึงมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะรักษาคุณภาพและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของบุคลากร รวมทั้งการนำเอาเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในการบริหาร และจัดการงาน เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของเจ้าของโครงการและผู้บริโภคได้อย่างสูงสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม
OUR SERVICE

งานออกแบบโครงการ สถาปัตยกรรม

รับออกแบบงานสถาปัตยกรรม โครงสร้าง ภายใน ออกแบบภูมิทัศน์

งานรับเหมาก่อสร้าง

งานอาคาร โรงงาน อพาร์ตเม้นท์ บ้านพักอาศัย งานตกแต่งภายใน และ งานต่อเติม

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

งานไฟฟ้า ระบบล่อฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบ LAN ระบบเสียง ระบบเตือน ฯลฯ

งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

ระบบน้ำประปา ระบบระบายน้ำเสีย ระบบบำบัดและระบายน้ำโสโครก ฯลฯ

ข่าวสารและกิจกรรม

บรรยากาศพิธียกเสาเอก-เสาโท

หน่วยงานก่อสร้างอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี

อ่านต่อ
กิจกรรมตรวจคัดกรองโรคโควิด-19

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกัลปพฤกษ์ เข้าตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 แก่แรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ ณ หน่วยงานก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี

อ่านต่อ
เทศกาลตรุษจีน 2564

ซินเจิ้งหรูอี้ ซินเหนียนฟาฉาย

อ่านต่อ
กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลาปฎิบัติธรรม ณ สำนักปฎิบัติธรรม "พลังพุทธานุภาพ รมณียสถานธรรม" จ.ปราจีนบุรี 

อ่านต่อ
วีดีทัศน์แนะนำ บริษัท สยาม เค.พี.ที.จำกัด

Engine by shopup.com