ข้อมูลโครงการทั้งหมด

 

ผลงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

กำลังดำเนินงาน ปี พ.ศ.2563

โครงการ : งานปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ สำนักงานอุตสาหกรรมบางพลี
ผู้ว่าจ้าง :  นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
มูลค่า :      127,750,000.00 บาท


โครงการ : งานก่อสร้างอาคารศูนย์ไปรษณีย์ ราชบุรี
ผู้ว่าจ้าง :  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
มูลค่า :      102,400,000.00 บาท
 
โครงการ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลวัดชลอ
ผู้ว่าจ้าง :   โรงเรียนอนุบาลวัดชลอ
มูลค่า :      73,475,302.07 บาท
 
โครงการ : ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น สระแก้ว
ผู้ว่าจ้าง :  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
มูลค่า :      104,393,910.69 บาท

 

โครงการ : ก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัวพร้อมสาธารณูปโภค 2 หลัง
ผู้ว่าจ้าง :  กรมช่างโยธาทหารเรือ
มูลค่า :     127,000,000.00 บาท

 

 

 

ผลงานก่อสร้างหน่วยงานเอกชน

 

 ผลงานปี พ.ศ.2562

โครงการ : งานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรวมแพทย์ ฉะเชิงเทรา
ผู้ว่าจ้าง :   บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ ฉะเชิงเทรา จำกัด
มูลค่า :      191,744,000.00 บาท

 

โครงการ : งานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง 3 ชั้น
ผู้ว่าจ้าง :  บริษัท เลิศภักดี คอนสตัคชั่น จำกัด
มูลค่า :      29,746,000.00 บาท
 
โครงการ : งานก่อสร้างอาคารประกันสังคม (หลังใหม่)
ผู้ว่าจ้าง :   บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์
มูลค่า :      24,518,815.34 บาท
 

 

โครงการ :ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามกีฬา โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
ผู้ว่าจ้าง :  นายกมลเทพ ชังชู
มูลค่า :     6,000,000.00 บาท

 

โครงการ :ก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ตัสนูร สมุทรปราการ
ผู้ว่าจ้าง : นางสุธิดา  หมุดประภากร
มูลค่า :     5,518,891.98 บาท

 

โครงการ : ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ผู้ว่าจ้าง :   บริษัท สเตป โซลูชั่นส์ จำกัด
มูลค่า :      5,158,677.58 บาท
 

ผลงานปี พ.ศ.2561

โครงการ : งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย 4 ชั้น โครงการ Pineapple Lazy Beach Villa หัวหิน
ผู้ว่าจ้าง :  คุณรัชนก ตั้งสุวรรณ
มูลค่า :     23,615,377.79 บาท
 
โครงการ : งานก่อสร้างอาคารคลังสินค้าและลานจัดเก็บวัสดุก่อสร้าง
ผู้ว่าจ้าง :  บริษัท สยาม เค.พี.ที.จำกัด
มูลค่า :     18,000,000.00 บาท
 
ผลงานปี พ.ศ.2559
โครงการ : งานก่อสร้างอาคารจอดรถ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ผู้ว่าจ้าง :  บริษัท คอนวิเนียนซ์ฮอสพิทอล จำกัด
มูลค่า :     42,939,079.43 บาท
 
ผลงานปี พ.ศ.2558
โครงการ : งานก่อสร้างอาคารชลเวช   
ผู้ว่าจ้าง :  บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จำกัด       
มูลค่า :     121,611,000.00 บาท
 
โครงการ : งานก่อสร้างอาคารจอดรถ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3        
ผู้ว่าจ้าง :  บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)    
มูลค่า :     85,000,000.00 บาท
 
โครงการ : งานปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อาคาร 1   
ผู้ว่าจ้าง :  บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จำกัด        
มูลค่า :     9,934,183.80 บาท
 
ผลงานปี พ.ศ.2557
โครงการ : งานก่อสร้างอาคารจอดรถและโภชนาการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11           
ผู้ว่าจ้าง :  บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จำกัด        
มูลค่า :     76,500,000.00 บาท
 
โครงการ : งานก่อสร้างอาคารหลังใหม่แผนกผู้ป่วย OPD/IPD/ICU โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3       
ผู้ว่าจ้าง :  บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)    
มูลค่า :     117,077,812.00 บาท
 
ผลงานปี พ.ศ.2555
โครงการ : งานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 (อาคารใหม่)
ผู้ว่าจ้าง :  บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จำกัด        
มูลค่า :     154,000,000.00 บาท
 
โครงการ : งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย 3 ชั้น โครงการ VILLA S.   
ผู้ว่าจ้าง :   คุณรัชนก ตั้งสุวรรณ          
มูลค่า :      12,900,000.00บาท
 
ผลงานปี พ.ศ.2550
โครงการ : งานก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชน กิ่งอำเภอคลองเขื่อน    
ผู้ว่าจ้าง :  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา         
มูลค่า :      3,999,999.00 บาท
 
โครงการ : งานก่อสร้างอาคารศูนย์ชุมชนแพรกษา 2       
ผู้ว่าจ้าง :  การเคหะแห่งชาติ  
มูลค่า :      8,390,000.00 บาท
 
ผลงานปี พ.ศ.2554
โครงการ : งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย 4 ชั้น AJ อพาร์ทเมนท์      
ผู้ว่าจ้าง :  คุณจิตรา สิงหโกวินท์         
มูลค่า :     13,709,500.00 บาท
 
โครงการ : งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย 8 ชั้น UNITED RESIDENTCE          
ผู้ว่าจ้าง :   บริษัท ยูไนเต็ด เรสซิเดนซ์  
มูลค่า :      50,776,363.63 บาท
 
ผลงานปี พ.ศ.2552
โครงการ : งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย 2 ชั้น    
ผู้ว่าจ้าง :   คุณจิตรา สิงหโกวินท์         
มูลค่า :      6,200,000.00 บาท
 
ผลงานปี พ.ศ.2551
โครงการ : งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล อาคารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ว่าจ้าง :   มหาวิทยาลัยรังสิต
มูลค่า :      36,059,000.00 บาท
 
โครงการ : งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล โรงแรมธำรงค์อินท์ ถนนจรัลสนิทวงศ์        
ผู้ว่าจ้าง :   บริษัท เครือเกรซ จำกัด      
มูลค่า :       9,630,000.00 บาท
 
ผลงานปี พ.ศ.2550
โครงการ : งานระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาลโรงแรมThe Sez Hotel บางแสน        
ผู้ว่าจ้าง :  บริษัท เอส.พี.เค.เอสพร็อพเพอร์ตี้     
มูลค่า :      22,737,500.00 บาท
 
ผลงานปี พ.ศ.2549
โครงการ : งานระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล อาคารพักอาศัยทาวเฮาส์ 3 ชั้น วันดาราโมวา   
ผู้ว่าจ้าง :  บริษัท อารยา พร็อพเพอร์ตี้ 
มูลค่า :     337,050.00 บาท
 
ผลงานปี พ.ศ.2548
โครงการ : งานก่อสร้างถนนภายในสนามกอล์ฟนวธานี    
ผู้ว่าจ้าง :   บริษัท นวธานี จำกัด (มหาชน)
มูลค่า :      6,000,000.00 บาท

 

 
ผลงานก่อสร้างหน่วยงานราชการ
 
ผลงานปี พ.ศ.2554
โครงการ : งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล โครงการอาคารศูนย์ปฎิบัติการสำหรับดำเนินงาน โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น สาธารณะประชาชนจีน
ผู้ว่าจ้าง :  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ    
มูลค่า :      42,684,142.91 บาท
 
โครงการ : งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล โครงการอาคารเรียนเอนกประสงค์เสริมสร้างสมรรถนะครูพันธ์ใหม่พร้อมคุรุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  
ผู้ว่าจ้าง :   มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
มูลค่า :      55,842,839.89 บาท
 
ผลงานปี พ.ศ.2553
โครงการ : งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล โครงการศูนย์กีฬาและนันทนาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์           
ผู้ว่าจ้าง :   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์          
มูลค่า :      12,886,800.22 บาท
 
โครงการ : งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในขนาด 30 เตียง(ชั้นเดียว)โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว
ผู้ว่าจ้าง :   สำนักงานสาธาณะสุขจังหวัดปทุมธานี           
มูลค่า :      7,390,000.00 บาท
 
ผลงานปี พ.ศ.2552
โครงการ : งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา    
ผู้ว่าจ้าง :   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา
มูลค่า :      6,575,000.00 บาท
 
ผลงานปี พ.ศ.2550
โครงการ : งานก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชน กิ่งอำเภอคลองเขื่อน    
ผู้ว่าจ้าง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา        
มูลค่า :       3,999,999.00 บาท
 
ผลงานปี พ.ศ.2549
โครงการ : งานก่อสร้างอาคารศูนย์ชุมชนแพรกษา 2       
ผู้ว่าจ้าง : การเคหะแห่งชาติ
มูลค่า 8,390,000.00 บาท
 
ผลงานปี พ.ศ.2548
โครงการ : งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล โครงการบ้านเอื้ออาทร จ.ราชบุรี   
ผู้ว่าจ้าง :   การเคหะแห่งชาติ
มูลค่า :      16,414,442.00 บาท
 
โครงการ : งานปรับปรุงห้องน้ำภายใน กระทรวงคมนาคม
ผู้ว่าจ้าง :  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม     
มูลค่า :     2,250,000.00 บาท
 
โครงการ : งานก่อสร้างหอพระพุทธรูปและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
ผู้ว่าจ้าง :   สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม     
มูลค่า :      3,560,000.00 บาท
 
โครงการ : งานก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้าง กระทรวงคมนาคม 
ผู้ว่าจ้าง :   สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม     
มูลค่า :       4,100,000.00 บาท

 

กลับหน้าหลัก


14 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 618 ครั้ง

Engine by shopup.com