เกี่ยวกับเรา

           

         

         นับแต่ปี พ.ศ.2535 "บริษัท สหเธียร จำกัด" ได้ก่อตั้งและดำเนินการในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก และผลิตวัสดุอุปกรณ์เพื่องานก่อสร้าง จนเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการก่อสร้างตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา ต่อมา คณะผู้บริหารซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจด้านวิศวกรรมในแขนงอื่นๆ จึงได้ก่อตั้ง "บริษัท สยาม เค.พี.ที. จำกัด" ขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2545 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะดำเนินกิจการเกี่ยวกับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ งานวิศวกรรมระบบ งานปรับปรุงอาคารเชิงอนุรักษ์ งานพัฒนอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศในขณะนี้ ปัจจุบันโลกแห่งการแข่งขันได้มีบริษัทผู้รับเหมารายใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ในขณะเดียวกันกับผู้บริโภคหรือเจ้าของโครงการก็ต้องการงานที่มีคุณภาพ คุ้มค่ากับราคา ประหยัดเวลา รวมถึงความปลอดภัยและรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเหล่านี้เอง บริษัทฯได้ตระหนักถึงความต้องการดังกล่าว จึงมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะรักษาคุณภาพและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของบุคลากร รวมทั้งการนำเอาเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในการบริหาร และจัดการงาน เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของเจ้าของโครงการและผู้บริโภคได้อย่างสูงสุด วันนี้และในอนาคตบริษัทพร้อมและตั้งใจที่จะก้าวสู่ความเป็นบริษัทชั้นนำ และเป็นผู้นำด้านงานธุรกิจวิศวกรรมของประเทศไทยและสากล โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์ และจริงใจ

 

                                                  BOARD OF DIRECTORS 

 

 

                                                               

                                                      

       Prakit Lichanatien                                                            Theerachai Singkadelit                                                             Sorasak Khamsuebsuk

            President                                                                           Vice President                                                                               Director

 

 

 

 

 

 

 

 

 


02 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 4800 ครั้ง

Engine by shopup.com