กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563


          เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563ผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน บริษัท สยาม เค.พี.ที.จำกัด ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีทั้งนี้เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลาปฎิบัติธรรม ณ สำนักปฎิบัติธรรม "พลังพุทธานุภาพ รมณียสถานธรรม" จ.ปราจีนบุรี ขอบพระคุณและอนุโมทนาต่อผู้มีจิตอันเป็นกุศลทั้งหลาย ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดพระศาสนาต่อไป
        ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ท่านที่ได้ร่วมบริจาค และครอบครัวของท่าน จงประสพแต่ความสุขความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ทุกประการเทอญ.
 

 

 

 

 

 

 

19 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 2702 ครั้ง

Engine by shopup.com