กิจกรรมตรวจคัดกรองโรคโควิด-19

กิจกรรมตรวจคัดกรองโรคโควิด-19

ณ หน่วยงานปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงานนิคมอุสาหกรรมบางพลี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.

 
 
 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกัลปพฤกษ์ เข้าตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 แก่แรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ ณ หน่วยงานก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี 

บริษัท สยาม เค.พี.ที.จำกัด ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือและขอขอบคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกัลปพฤกษ์ มา ณ ที่นี้ด้วย

 
 
 
 

02 เมษายน 2564

ผู้ชม 2225 ครั้ง

Engine by shopup.com